Werkwijze & aanvragen

Reclamebelasting

Het Ondernemersfonds wordt gevuld met bijdrage van de gemeente Harlingen en binnenstadondernemers die een reclame-uiting hebben. Doel van het Ondernemersfonds is om de aantrekkelijkheid van de Harlinger binnenstad te verbeteren, waardoor er meer bezoekers komen. De gemeente int de gelden afkomstig uit de reclamebelasting en sluist het bedrag door naar de Stichting Ondernemersfonds 'Harlingen Promotion'. De reclamebelasting wordt in de kern van Harlingen ingevoerd, zoals aangegeven in de legenda. Alle niet-woningen met een reclame uiting in dit gebied vallen onder de reclamebelasting. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in een gebied A en een gebied B. De inning per pand met een reclame uiting in gebied A is per maand € 23,00. Op jaarbasis komt dit neer op € 276,-. Dit bedrag wordt door de gemeente geïnd in 8 termijnen (automatische incasso), wat neerkomt op een bedrag van € 34,50 per termijn. Een reclame uiting in gebied B kost € 16,- per maand, wat neerkomt op € 192,- per jaar. Het termijnbedrag wordt dan € 24,-.

Indien men niet kiest voor automatische incasso dan gelden twee termijnen.

 

 

 

Stadsbreed gedragen terugkerende feestelijkheden en festivals

Subsidie aanvragen

Harlingen Promotion is een fonds van, voor en door Harlinger ondernemers. Het fonds geeft ondernemers de kans om samen initiatieven op te zetten.

Agenda

Als u een evenement gaat organiseren dan kunt u deze als gratis promotiemiddel aan dé Harlinger UITagenda.

Aanmelden bij de site van Tourist Info Fryslân.

Vergaderschema

De volgende bestuursvergaderingen staan gepland op:

  • 27 februari
  • 24 april
  • 15 mei
  • 3 juli
  • 4 september
  • 30 oktober
  • 27 november